Резултати от I кръг на конкурса за „Счетоводител оперативен“

2021.06.28

Комисия, назначена със заповед № 0158-О от 15.06.2021г. на Ректора на НХА, разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за „Счетоводител оперативен “. Допуска до интервю Мая Веселинова,Светлана Божилова и Йонина Донова.
Интервюто ще се проведе на 30.06.2021 г. по график, за което кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.
 

Сподели