Резултати от конкурс за свободни позиции „Експерт в Учебно – методичен отдел“ на НХА

2020.05.15

Комисия, назначена със заповед № 0133-О/08.05.2020 г. на Ректора на НХА проведе среща с канидатите, допуснати до втори етап на конкурса за „Експерт Учебно-методичен отдел“ – две свободни позиции. 
След проведените разговори с тях, комисията взе решение да предложи за назначаване на трудов договор с изпитателен срок Елена Кулова и Мила Алексиева.
 

Сподели