Резултати от конкурса за експерт в Учебно-методичен отдел на НХА

2021.02.09

Комисия, назначена със заповед  № 0022-О /26.01.2021 г. на Ректора на НХА проведе среща с кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за „Експерт в Учебно-методичен отдел на НХА“.
След проведените интервюта с кандидатите по конкурса , комисията взе решение да  предложи  Ирина Гълева за назначаване на трудов договор, с изпитателен срок.
 

Сподели