Резултати от конкурса за участие на студенти в Лятната академия за деца и ученици – 2015

2015.06.15

Комисията в състав:
Проф. Петер Цанев (ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини“), преподавател Валери Василев и
Мария Ландова – ръководител на проекта одобриха следните участници за участие в Лятна академия за деца и ученици – 2015:
 
За учители са избрани: 
Джени Иванова, Евгения Ботева, Цвета Ботева, Криста Вачева, Невена Георгиева, Силвия Ганчева, Таня Стоянова
 
За асистенти:  
Верджиния-Стефани Бойчева, Виолета Димитрова, Мила Артамонцева, Мирослава Станева, София Попйорданова, Георги Гиков,  Детелин Йончев, Лало Николов
 
Резерви:
Божура Стефанова; Галина Динева; Грета Бъчварова

Сподели