Резултати от общоакадемичен конкурс „Рисунка“, 2014

2014.05.19

Награди по 200 лева:
1. Николай Петрусенко – I курс, магистърска програма „Шрифт“, специалност „Книга и печатна графика“
2.
 Силвия Богоева – IV курс,  спец. „Дизайн на порцелан и стъкло“
3.
 Виктория Стайкова – IV курс, спец. „Книга и печатна графика“
4.
 Мила Янева – IV курс, спец. „Книга и печатна графика“
5.
 Олгиерд Колев – IV курс, спец. „Книга и печатна графика“
6.
 Гергана Табакова – III курс, спец. „Живопис“

Поощрения по 100 лева:
1. Габриела Петрова – IV курс, спец. „Живопис“
2. Ангеларий Димитров – III курс, спец. „Живопис“
3. Павлина Обретенова – II курс, спец. „Графика“
4. Емилиян Тенев – I курс, спец. „Графика“
5. Марина Петрова – III курс, спец. „Керамика“
6. Петя Балева – II курс, спец. „Мода“
7. Стилян Петров – III курс, спец. „Живопис“
8. Елена Велкова – II курс, спец. „Живопис“
9. Величко Раклеов – I курс, спец. „Живопис“
10. Иван Монев – I курс, спец. „Стенопис“
11. Анна Янакиева – I курс, спец. „Сценография
 
Награда от Ректора на НХА
1. Харита Асумани – III курс, спец. „Сценография“

Галерия

Сподели