Резултати от проведен коннкурс за длъжността „Касиер счетоводство“

2022.03.28

Комисия, назначена със заповед № 0092-О от 25.03.2022г. на Ректора на НХА, разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за касиер счетоводство.  
Допуска до интервю  Наталия Тодорова.
 

 

Сподели