Специалност „Плакат и визуална комуникация“ ви кани на лекция „Фотография и изобразително изкуство“

2023.05.15

На 18 май (четвъртък) 2023 от 15:00 часа в ателие 404 на НХА (Нов учебен корпус, ул. Шипка“ 1) ще се проведе лекция на Таня Дечева на тема „Фотография и изобразително изкуство“. Ще бъдат представени основни принципи на фотографията и взаимодействието ѝ с визуалните изкуства. Презентацията е богато илюстрирана със знакови произведения и примери в многото и различни посоки на артистични търсения.
Таня Дечева е хоноруван преподавател по „Екранна графика“ в специалност „Плакат и визуална комуникация“, НХА и асистент/докторант в специалност „Фотография“ на катедра „Аудиовизуално производство“, НАТФИЗ. 
 

Сподели