Списък на студентските екипи – участници в Лятна академия за деца и ученици на НХА

2022.06.16

Екип – студенти за Лятна академия за деца и ученици – СОФИЯ 
 
1. Анджела Василева
2. Анна-Мария Николова
3. Биляна Дешева
4. Бонка Русева
5. Ванеса Александрова
6. Георги Гиков
7. Гергана Димитрова
8. Гергана Иванова
9. Даниела Лазева
10. Десислава Първанова
11. Иван Русев
12. Иван Тодоров
13. Ивайло Тодоров
14. Йована Димитрова
15. Йоана Дойчинова
16. Малвина Воева
17. Лора Николова
18. Нели Романова
19. Теодор Мирчев
20. Христина Маринска
21. Юлия Хичева
22. Анабел Хамамджиева
23. Юлия Шумилова
24. Аделина Николова
25. Каталина Василева
26. Симона Павлова
27. Анита Анастатсова
28. Валентин Терзов
Внимание: Среща с екипа – 20 юни 2022 (понеделник), от 14:00 ч., в двора на НХА, ул. „Шипка“ 1.
 
 
Екип – студенти за Лятна академия за деца и ученици – БУРГАС
1. Живка Райкова
2. Александра Александрова
3. Анастасия Циукидзе 
4. Борислав  Консеко
5. Вичеслава Ташкова
6. Гергана Димитрова
7. Десислава Тодорова
8. Иван Грозев
9. Йована  Димитрова
10. Йоана – София Тодорова
11. Наталия Божидарова
12. Ралица Вълева
13. Росица Шивачева 
14. Симона Сотирова
15. Таня Стоянова
16. Христина Славова
17. Цветелина Стоянова
18. Яна Добрева 
19. Яна Проданова

Сподели