Среща-презентация с Генчо Гоев, интериорен дизайнер

2014.03.27

На 4 април от 11:00 часа в галерия „Академия“ на НХА ще се състои среща-презентация с Генчо Гоев, интериорен дизайнер от „ГРИД–Лаборатория за дизайн и развитие“. Поводът за срещата е представянето на проект, ориентиран към студентите на НХА от специалностите в областта на интериорния и продуктов дизайн. Ще бъдат предоставени възможности за бъдеща реализация на студентите по време на обучението.
„ГРИД–Лаборатория за дизайн и развитие“ е първото по рода си обединение в България, в областта на дизайна, което си поставя за цел да създаде обща платформа за обмен на знания, идеи, опит, мобилизация на общи ресурси, координиране на общосекторни проекти, спомагащи за развитието на дизайна като индустрия и допринасящи за внедряване на иновации и добри практики.
Клъстерът се намира в начален етап на своето развитие и има подкрепата на Министертсво на икономиката и финансиране по Програма „Конкурентоспособност“. На този етап усилията му са насочени към популяризирането му сред талантливи студенти и млади дизайнери, на които да се даде поле за изява.

Повече информация


 

Сподели