Стипендии на германската служба за академичен обмен (DAAD) за 2018/2019 учебна година

2017.09.14

Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. 
 
DAAD предлага следните стипендии
Двустранен обмен на учени
Стипендии след първа диплома за студенти по архитектура
Стипендии след първа диплома за студенти в областта на музиката
Стипендии след първа диплома в областта на изящните изкуства, визуални комуникации, дизайн и филм
Стипендии след първа диплома в сценичните изкуства
Стипендии за студенти след първа диплома - всички специалности
Краткосрочни изследователски стипендии до 6 месеца
Годишни изследователски стипендии (7 до 10 мес.)
Летни курсове в Германия (HSK)
Стипендии за университетски преподаватели и учени
За изкуства и архитектура (работен престой на университетски преподаватели)
Повторна покана за бивши стипендианти: ДААД-Алумни
 
 
Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване може да откриете на http://www.cmfnd.org/?page_id=373#Regulations, http://www.sofia.diplo.de/Vertretung/sofia/bg/Startseite.html

 

Сподели