Стипендии от правителството на Мексиканските съединени щати

2018.09.11

Стипендии за обучение на чуждестранни граждани за 2019 г., предоставяни от правителството на Мексиканските съединени щати. 
Правителството на Мексиканските съединени щати е обявило процедура по кандидатстване за отпускане на стипендии за чуждестранни граждани за 2019 г.
Информация за стипендиите и формуляр за кандидатстване може да бъде намерен на адрес https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
Българските кандидати следва да подадат молбите си онлайн чрез системата за регистрация SIGGA на адрес https://sigca.sre.gob.mx/ в срок до 28 септември 2018 г. 
 

Сподели