Студенти от НХА с изложба по проект #artscience: Научно-творческа резиденция в музея – съвместен проект на НПМ–БАН и НХА

2023.07.10

17.07 – 31.07.2023
Откриване: 17 юли, 18:00 часа
Национален природонаучен музей при БАН
 
На 17 юли, от 18:00 часа, във фоайето на Националния природонаучен музей при БАН директорът на музея, проф. Павел Стоев и проф. Венелин Шурелов, ръководител на магистърска програма „Дигитални изкуства“ в Националната художествена академия ще открият изложбата, създадена в резултат на проекта „#artscience: Научно-творческа резиденция в музея“.
 
Четирите творби на студенти от Националната художествена академия, които ще бъдат показани, са създадени под менторството на научни ръководители от БАН и вплитат научни теми и методология, артистични изразни средства и нови технологии. Те ще могат да бъдат видени и преживени под формата на иновативни арт инсталации, даващи възможност на посетителите по атрактивен и достъпен начин да се докоснат до изследванията на учените от Националния природонаучен музей – БАН (НПМ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН).
Четирите арт инсталации са разположени в зала „Левентис“, зала „Палеонтология“, зала „Птици“ и зала „Ботаника“. 
 
Творбите са резултат от първата по рода си научно-творческа #аrtscience резиденция в БАН за обмен и колаборация между учени и изследователи в областта на природните науки и студенти, изучаващи визуални изкуства.
 
Информация за творбите:
Видеоинсталацията „Обвивки“ поставя въпроса за негативното въздействие на човека върху едни от най-застрашените влечуги в България - сухоземните костенурки. В проекта си визуалният артист Ралица Георгиева с научен ментор гл. ас. д-р Емилия Вачева, ИБЕИ-БАН, наслагва заснет и фрагментиран човешки образ върху мозайка от метални листове във формата на коруба на костенурка. Разположена е в зала Левентис, етаж 1.
 
С творбата „Наслоено време“ визуалният артист Люба Мазнова с научен ментор Владимир Николов, НПМ-БАН, приканва публиката да отправи любопитен поглед към дълбините на земната история и я предизвиква да се замисли за мястото на всеки един от нас тук и сега, както и за следите, които оставяме след себе си. За да постигне това, авторката използва библиотеката за уеб-базирани произведения p5.js, чрез която създава една постоянно развиваща се визуализация на геоложките процеси и тектонските цикли. Разположена е в зала „Палеонтология“, етаж 2.
 
„Невидими връзки“ представя взаимовръзката между човека и природата в пространството на зала „Птици“, етаж 2. Посредством звукови системи, активирани чрез сензори, визуалният артист Йоана-София Вангелова под научното менторство на ас. Асен Игнатов, НПМ-БАН, „одушевява“ експонираните препарати на птици, представители на биоразноoбразието в България. 
 
Инсталацията „еco.exe“ на визуалния артист Таня Неделчева с научен ментор д-р Сълза Палпурина, НПМ-БАН, предлага художествен прочит на симбиозата между растения и гъби, като проследява процесите им на развитие и взаимодействие в рамките на едно на пръв поглед ограничено пространство, но всъщност представляващо малка екосистема. Авторката прилага комбинация от дигитална медия - проектирана анимация и биологични материали, които учените събират на терен. Разположена е във фоайето на етаж 4.
 
За проекта #artscience: Научно-творческа резиденция в музея:
Интердисциплинарният проект, преминал през два последователни етапа на разменено гостуване между двата института на БАН - Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Националната художествена академия, има за цел да провокира обмен на идеи и колаборация между полетата на науката и изкуството, смятани за диаметрално противоположни. 
 
През февруари и март студенти от магистърска програма „Дигитални изкуства“ на НХА преминаха през поредица от тематични лекции по палеонтология, херпетология, териология, орнитология и ботаника. Освен теоретично научните им ментори от НПМ-БАН и ИБЕИ-БАН представиха и практически използваната методология при научните изследвания в лаборатория и на терен. 
 
В рамките на месец април участващите учени в проекта се докоснаха до света на изкуството и творческия процес в ателието по дигитални изкуства на НХА. Този път визуалните артисти влязоха в ролята на ментори и проведоха творчески работилници по разнородни теми като саунд арт, визуализация на звук, анимация и програмиране. По същото време, напътствани от учените, студентите разработваха своите научно-творчески проекти, вдъхновени от теми, обект на научно изследване в двата института на БАН. 
 
#artscience: Научно-творческа резиденция в музея се организира от Националния природонаучен музей – БАН, в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Националната художествена академия, Фондация ДА ЛАБ и Българска Наука. Проектът се реализира с подкрепата на СП „Култура“, направление „Културно-образователни проекти, активни публики“ 2023.

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели