Съобщение относно дипломни защити

2021.03.17

Уважаеми студенти,
 
На свое заседание, проведено на 16.03.2021 г. Академичния съвет на НХА обсъди новонастъпилите обстоятелства около извънредната епидемична обстановка в България и провеждането на дипломни защити в Академията.  
Предстои Националния оперативен щаб да съобщи новите ограничения на своя седмичен брифинг на 18.03.2021 г.
 
След официалното им публикуване ще бъде взето окончателно решение, по отношение графика за провеждане на дипломните защити в НХА.

 

Сподели