Съвременни технологии в културно-историческото наследство

2018.09.28

ЧЕТВЪРТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
„СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“
 
В рамките на
„ДНИ НА НАУКАТА – 2018“
11 ÷ 13 октомври 2018 г.
гр. София
 
Организатори:
 
Технически университет
София
Машиностроителен факултет
 
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Архитектурен факултет
 
НИС на ТУ-София
 
МЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ „ИЗКУСТВО И ЖИЗНЕНА СРЕДА“
 
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ
1. Съвременни проблеми и проучвания на културно-историческото наследство.
2. Технически иновации и средства при създа-ване на интерактивни експозиции. Изгражда-не на съвременна музейна среда и интерaктив-ни експозиции.
3. Съвременни средства за възпроизвеждане и пренос на данни; Механизми за адаптивно уп-равление на информационни потоци.
4. Реставрация и социализция на културно-историческото наследство.
5. Методология и образование за опазване на архитектурното наследство.
6. Национално наследство при интериора и мебелите.
 
Място на провеждане на Конференцията -
„Център за международни срещи“
на ТУ - София

Повече подробности в прикачените файлове:

Файлове за изтегляне

Сподели