Свободна позиция по заместване за длъжност „Инспектор факултет“

2022.09.08

Национална художествена академия обявява позиция по заместване за длъжност „Инспектор  факултет“
 
I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Степен на завършено образование – средно или висше образование
2. Познаване на правната и нормативна база в системата на ВО
3. Познаване на Правилника за дейността на Националната художествена академия
 
II. Допълнителни умения и квалификации:
1.Да притежава организационни умения за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
2.Работа с MS Office Professional 2010
 
III. Начин за провеждане на избора:
1 етап: Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.
2 етап: Интервю с допуснатите кандидати.
І етап на подбора: Списък на кандидатите, допуснати до втори етап ще бъде публикуван на 19.09.2022 г. на сайта на академията: www.nha.bg
 
III етап на подбора: Интервю с допуснатите кандидати ще се проведе на 20.09.2022 г. в сградата на НХА ул. „Шипка“ №1, по предварително съобщен график.
Резултатът ще бъде публикуван на 21.09.2022 г. на сайта на академията: www.nha.bg
 
IV. Необходими документи за участие в подбора:
1. Заявление до Ректора на НХА за участие в подбора 
2. Документи за завършена образователна степен и придобита специалност, професионална квалификация (ксерокопия);
3. Професионална автобиография;
4. Ксерокопие от трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ опит в необходимата област;
 
V. Място и срок на подаване на документите:
Документите за участие в подбора се подават в Деловодството на Национална художествена академия, гр. София, ул. „Шипка“ №1, партерен етаж, всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, до 16.09.2022г. (включително) до 16.00 часа.
 
VI. Кратко описание на длъжността: Инспектор факултет извършва комплекс от дейности, свързани с организацията на цялостната учебно – административна работа във факултета и деканата. 
 
Длъжностна характеристика на свободната длъжност се предоставя на кандидатите, при подаване на документите, в деловодството на НХА.
За справки: тел: 02/987 81 77
 

Сподели