Учебна практика на специалност Изкуствознание в Истанбул, Турция

2019.06.06

Учебна практика на специалност Изкуствознание за учебната 2018/2019 г се проведе в гр. Истанбул, Турция от 1 до 4 юни 2019 г.. Студенти и преподаватели посетиха много от историческите и културните забележителности на града като: 
: Св. София – арх. Изидор от Милет и Антемий от Тралес (537). Рест. на купола през 563 г.; контрафорси на Синан (1573). № 44
: Св. Евтимия  № 36
: Колоната Милион, ІV в.
: Цистерната на Филоксенос (Бинбир дирек), VІ в. № 35
: Хиподрума и стените на Септимий Север, 203 г. № 37
: Двореца на Константин Велики (Музей на мозайките) № 49
: Термите на Зевкзип, ІІІ-ІV в. № 48
: Синята джамия от ХVІ в. на арх. Мехмед ага, ученик на Синан
: Св. Ирина, където е проведен ІІ Вселенски събор през 381 г. Рест. 740 г. № 42
: Двореца Топ Капъ
: АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ
: Колоната и форума на Константин Велики № 33
: Мирелейон (Будрум джамия), гробница на Роман Лакапин, ок. 930 г. № 29
: Акведукта на Валент, ІV в. № 24
: Манастира Христос Акаталептос (Календерхане джамия) от ІХ в. с параклиса Св. Франциск Асизки от ХІІІ в. № 27
: Фатих джамия (на мястото на Св. Апостоли) – арх. Атик Синан, 1463-71 г. № 19
: Златната врата и стените на Теодосий ІІ, 390 г. № 16
: Манастира Христос Хора, ХІ в., рест. 1120 и 1313 г. № 4
: Кулата в Галата от 1348 г. и генуезката църква Св. Павел (Арап джамия) № 32
: Феруз джамия, ХV в.
: Капалъ чаршия от 1461 г. и Египетския пазар
: Сюлейман джамия – арх. Синан, 1550-57
: Желязната църква Св. Стефан, 1892 г.
 
Интересни лекции изнесоха преподавателите от катедра Изкуствознание проф. д-р Зарко Ждраков, проф. д.изк. Свилен Стефанов, доц. д-р Бойка Доневска, доц. д-р Мария Андиркова.

Галерия

Сподели