Валидиране на пощенско издание „125 години от рождението на Иван Милев и Иван Пенков“

2022.12.19

На 22.12.2022 г. от 11:00 ч. в галерия „Академия“ на Националната художествена академия ще бъде пуснато в употреба издание на тема „125 години от рождението на Иван Милев и Иван Пенков“ – две пощенски марки в блок и специален пощенски печат.
 
Вид на изданието: две пощенски марки в блок
Размер на марките: 25/35 мм
Перфорация на марките: рамковидна
Техника на отпечатване: офсет/дигитален печат
Хартия: бяла
Номинална стойност на марките: 1,90 лв. и 2,30 лв.
Тираж на блока: 5 100 броя
Художник: Светлин Балездров
Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране.

Сподели