•Визуалната комуникация в културния и образователен процес• Четвърта научна конференция на катедра •Плакат и визуална комуникация•

2019.05.19

22 май 2019 (сряда)
11:00–17:00 часа
галерия „Академия“
 
Настоящата научна конференция, организирана от катедра „Плакат и визуална комуникация“ е четвърта в поредицата от конференции осъществявани на всеки пет години. Това е периода в който един випуск напуска пределите на Академията, отстъпвайки мястото си на друг – със сигурност по различен.
Тазгодишната тема е свързана с проблемите на образованието по визуална комуникация и съответните взаимовръзки с визуалната култура на обществото. Конференцията е и част от събитията бележещи 70-годишнината на специалността.
Визуалната комуникация е най-древния дял от изобразителното изкуство. Още от времето, когато говора не се е развил, а по-късно и когато езиците се разделят.
Днес, иконичното е стигнало значимостта на кислород за модерната комуникация.
Съвременното образование в тази област има задача да снабдява с разностранни познания в широкия диапазон на графичния дизайн, на приложната графика и Реклама, в етап на преплитане на класическите с новите мултимедиини средства за визуално изкуство. Различните форми на визуална комуникация се развиват особено динамично, но те не могат да просъществуват без класическите принципи в изобразителното изкуство. Това прави образованието особено сложно и променливо, давайки от една страна стабилни и традиционни познания в областта, но и насочвайки интереса на младите художници в най-близките, до техните изобразителни способности и интереси, съвременни форми за визуална комуникация.
От особено значение е преминаването за кратко време през голямо разнообразие на проектантските задачи (запазени знаци, шрифт, плакат, комерсиална графика, периодика, хералдични знаци, ценни книжа, емблеми, калиграфия, печатни рекламни цялости, уебдизайн, различни произведения на екранната графика и много други). Това освен, че дава обща представа и основа за развитие в някоя конкретна посока – създава и художници с възможности в широк диапазон.
Времето, в което живем е забързано откъм развитие на технологиите и комуникациите и оттам и на отношенията между образованието и заобикалящата ни визуална среда, които трябва да са като скачени съдове, за да бъдат адекватни на времето.
Конференцията неслучайно идва и в момент, в който се прави равносметка на създадените в НХА през предходните десет години магистърски програми „Визуална комуникация“ и „Плакат“, както и най-младата „Калиграфия“ от преди пет години.
 
проф. д-р Николай Младенов
ръководител на проекта
 
 
ПРОГРАМА
Начало: 11:00 часа
 
Откриване на конференцията
проф. д-р Николай Младенов
 
Визуалната комуникация при калиграфските методи за самонаблюдение
Докторант Жаклина Жекова
 
Музеят – нови комуникационни и образователни възможности
Докторант Николай Ущавалийски
 
Цивилизация
Проф. Георги Янков
 
Абсолютната форма на буквата
Докторант Кристина Костова
 
Архитектоника на страницата – 60 години от записките на Петър Чуховски
Проф. д-р Николай Младенов
 
Кафе-пауза
 
Функционални и естетически потребности за синтезирането на герб в градско лого
Гл. ас. д-р Ненко Атанасов
 
Изкуството да бъдеш велик. С почит към Херман Цапф (1918–2015)
Проф. д-р Кристина Борисова
 
Букви и грамотност
Ас. д-р Стоян Дечев
 
Хубавото не е задължително
Гл. ас. д-р Георги Павлов
 
Етикет – добри маниери в дизайна на опаковка
Докторант Яна Анева

Файлове за изтегляне

Сподели