Визуални внушения

2017.11.23

На 28. 11. 2017от 18 ч., в галерия „Академия“ на НХА, ул. Шипка“, № 1 се организира иновативно културно и арт събитие „Визуални внушения“ – Творческа вечер за визуална култура и свобода на изразяване с участие на студенти от Факултета по библиотекознание и културно наследство (ФБКН) при Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ).
На събитието ще бъде представена поетичната книга „Мантинели на душата“ на проф. Велев и презентирани различни художествени акции, пърформанси, концептуални визуално-пластични решения и дискусии на тема „Визуална култура и възпитание на нови публики“.
Събитието е във връзка с изпълнение на втори етап на научноизследователски проект на тема „Разработване на концептуален модел на иновативна образователна и културно-развлекателна среда за личностно и обществено развитие в процеса на образованието по изкуствата и културата през целия живот“ (договор № ДФНИ К 02/17 от 12. 12. 2014).
 
С участието на:
проф. д-р Евгени Велев
проф. дфн Иванка Янкова
проф. дн Ирена Петева
проф. д.ик.н. Стоян Денчев
проф. дфн. Ваня Добрева
доц. д-р Мюмюн Тахиров
гл. ас. д-р Камелия Нушева
ас. д-р Христо Христов
докторант Мериан Велева
и студенти от ФБКН
 

Сподели