Втори прием за кандидати за ОКС магистър платено обучение

2014.01.18

От 20 до 30 януари 2014 г. ще се приемат документи в Учебно-методичния отдел, ул. „Шипка“ 1 за втория прием – на места само за обучение срещу заплащане за кандидати,
завършили висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ в друго професионално направление, различно от ПН 8.2 Изобразително изкуство.
 
Състезателните изпити ще де проведат по специалности на 04 февруари 2014

Сподели