Заплащане на здравни вноски след завършване на средно образование

2022.07.15

Завършихте средното си образование!
Ако не планирате да започнете работа веднага, трябва от началото на юли сами да внасяте здравните си осигуровки. Това важи и за абитуриентите, които ще бъдат студенти през есента, тъй като в този междинен период не попадат в нито една от двете категории (ученици и студенти), които се осигуряват за сметка на държавния бюджет.
 
 
 
 
Какво трябва да направите?
Подавате в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски
Кога?
Декларацията трябва да подадете до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване.
Къде?
В офис на НАП, по пощата с обратна разписка или по електронен път чрез ПИК, който ще получите безплатно от офис на Агенцията.
Какъв е размерът на вноските:
Сумата за здравни осигуровки през 2022 г. е 28,40 лв. на месец
Кога се прави вноската?
До 25-то число на следващия месец
 
Не забравяйте!
За просрочените вноски се начислява законова лихва.
 
Важно 
Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
Вижте повече информацията за попълването и подаването на Декларация образец 7, както и образец на формуляра тук: https://bit.ly/39HKp6d
Направете справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да направите тук: https://bit.ly/3OgWnmq
Проверете здравноосигурителния си статус в офис на НАП или чрез Портала за е-услуги на НАП тук: https://bit.ly/3xJuBrp
Повече прочетете тук: https://bit.ly/3Nchpkw

Сподели