Започна септемврийския прием за бакалавърските специалности и магистърските програми на Националната художествена академия

2021.09.03

До 9 септември 2021 г. кандидатите могат да подадат документи чрез информационната система на НХА и да кандидатстват за бакалавърските специалности и магистърските програми в Академията. 
 
През 2021 г. бе разкрита нова магистърска програма „Културното наследство на българското Черноморие“, създадена специално от катедра „Изкуствознание“ за Филиала на НХА в град Бургас, която вече набира кандидати за новата учебна година. 
 
Програмата представя българското културно наследство от древността до Модерната епоха с акценти върху паметниците от Черноморския регион във връзка със съвременното регионално развитие на културния туризъм. Приложени са съвременните тенденции в изучаването и популяризирането на културното наследство за стимулиране на интердисциплинарния научен подход и индивидуалната активност. Програмата създава умения в интерактивното популяризиране на движимите и недвижимите културни ценности в Черноморския регион, адекватни на съвременното състояние на културното наследство под закрила на Организацията на Обединените Нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).
Завършилите програмата магистрите получават възможност за перспективно кариерно развитие като мениджъри на културния туризъм; в музеите, художествените галерии, общински, правителствени и неправителствени структури и организации; в туристическите агенции. Те могат да работят като ръководители на отдели в културните учреждения; музейни експерти и галеристи; куратори, организатори на културни дестинации; специалисти по въпросите на културното наследство в туризма; редактори в специализирани издания и в медии, експерти по различните видове визуални изкуства, както и при разработването на общински и областни програми за развитие и опазване на културно-историческото наследство.
 
Информация, относно кандидастването може да получите от сайта на НХА и от експертите на Учебно-методичния отдел на тел 029881702

Сподели