Заповед за достъп на студенти, преподаватели и служители до сградите на НХА

2021.11.19

Заповед за достъп на студенти, преподаватели и служители до сградите на НХА, считано от 22 ноември 2021 г.

Сподели