Факултет за изящни изкуства

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИИ
проф. д.изк. Петер Цанев, председател
проф. д-р Здравка Василева, зам.-председател
 
ДЕКАН
проф. Светозар Бенчев
ЗАМ.-ДЕКАН
доц. д-р Регина Далкалъчева
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
проф. Виктор Вертер Паунов, проф. Георги Георгиев Янков, проф. Десислава Юлий Минчева, проф. д-р Десислава Христова-Тошева, проф. д-р Здравка Павлова Василева, проф. д-р Кристина Борисова Илиева, проф. Любомир Стефанов Каралеев, проф. д-р Николай Николов Младенов, проф. д.изк. Петер Кънчев Цанев, проф. Светозар Йорданов Бенчев, проф. д.изк. Свилен Иванов Стефанов, доц. д-р Бойка Спасова Доневска, доц. Димо Колев Колибаров, доц. д-р Йохан Стоянов Йотов, доц. Николай  Лазаров Цачев, доц. д-р Регина Ванчова Далкалъчева, доц. д-р Румяна Петьова Панкова, доц. д-р Стоян Дечев Дечев, доц. Цветослав Димитров Христов, ст. преп. Валери Георгиев Василев, ст. преп. Страхил Борисов Ненов, ас. д-р Велико Иванов Маринчевски, ас. д-р Любомил Николчев Драганов, Гергана Иванова Йонова – студент, Мария Валентинова Венкова – студент, Марко Андрей Даниел – студент

Страници