Факултет за изящни изкуства

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИИ
проф. д.изк. Петер Цанев, председател
доц. д-р Здравка Василева, зам.-председател
 
ДЕКАН
проф. Светозар Бенчев
ЗАМ.-ДЕКАН
доц. Регина Далкалъчева
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
проф. Божидар Бояджиев, проф. Виктор Паунов, проф. Георги Янков, проф. Десислава Минчева, проф. д-р Десислава Христова-Тошева, проф. д-р Кристина Илиева, проф. Любомир Каралеев, проф. д-р Николай Младенов, проф. д.изк. Петер Цанев, проф. Светозар Бенчев, проф. д.изк. Свилен Стефанов, проф. Станислав Памукчиев, доц. д-р Бойка Доневска, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Здравка Василева, доц. д-р Йохан Йотов, доц. д-р Регина Далкалъчева, доц. д-р Румяна Панкова, доц. Цветослав Христов, ст. преп. Страхил Ненов, ас. Васил Колев, ас. Любомил Драганов, Мила Вацова (студент), Александър Лазарков (студент), Мира Миладинова (студент), Мария Стоева (студент)

Страници