Издания на НХА

Списъкът съдържа информация за изданията на НХА – заглавие, автор, година на издаване и цена на изданието – които са налични за закупуване. За целта се обърнете към служителите в библиотеката чрез обаждане по телефона или електронно съобщение.
 
Списък за изтегляне