Контакти

Кариерен център
ул.  „Шипка“  № 1
kariera@nha.bg
 
проф. д-р Здравка Василеве  ръководител на Кариерния център
zd.vasileva@nha.bg
 
Свилена Челебийска-Матеева
02 988 1702
s.mateeva@nha.bg
 
Диди Спасова
088 251 5114
d.spasova@nha.bg