Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия

593306 от 2014.03.20

Статус Възложена
Решение АОП №593299
Обявление за обществена поръчка АОП № 593306
Решение за промяна в процедурата на обществена поръчка АОП № 597443/03.04.2014

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване

1. Указания за участие

2014-03-20 16:02:20

2. Техническо задание

2014-03-20 16:04:28

3. Приложения.

2014-03-20 16:05:32

4. Проект на договор.

2014-03-20 16:06:10

Досие

Вид на документа Дата на публикуване
Решение № 0212-О 21.07.2014 г.
Договор № 060/08.2014 01.09.2014 г.
Регистрация в АОП - 621543 01.09.2014 г.
Изпълнение/плащане към: 30.03.2015 г.