Публично състезание - Извършване на физическа охрана в обекти собственостна НХА

743425 от 2016.08.04

Статус Открита - 
Решение АОП №743424
Обявление за поръчка АОП №743425
Решение за изменение АОП № 744286

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
1. Документация за участие 
 
2. Приложения
 
 
 
 
2016-08-04 13:30:20
 
 
2016-08-04 13:32:00
 
2016-08-12 15:50:00
 
2016-08-18 11:50:00
 
2016-08-29 16:15:00

Досие

Вид на документа Дата на публикуване
Заповед №0189-О 2016-09-13 13:00:00
Протокол №1 2016-09-13 13:00:00
Протокол №2 2016-09-30 08:40:00
Писмо  2016-09-30 08:45:00
Протокол №3 2016-10-06 08:30:00
Доклад комисия 2016-10-06 08:35:00
Решение 2016-10-06 15:00:00