Публично състезание - Доставка на оборудване/обзавеждане на Национална художествена академия по проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции

770014 от 2017.01.30

Статус Избран изпълнител
Решение АОП №770012
Обявление за поръчка АОП №770014
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
1. Документация за участие 
 
2. Приложения
 
2017-01-30 16:30:20
 
2017-01-30 16:35:20
 

 
Отговор на запитване 1 2017-02-08 15:50:00
Решение за прекратяване - Обособена позиция №1 2017-02-13 16:50:00
Отговор на запитване 2 2017-02-16 10:55:00
Обявление за възложена поръчка - по позиция №1 2017-02-24 15:20:00
Протокол №1 2017-03-07 10:20:00
Протокол №2 2017-05-26 10:40:00
Протокол №3 2017-08-15 10:10:00
Решение за избор на изпълнител №0156-О 2017-08-22 15:55:00
Договор 0117/10.2017 2017-10-02 16:00:00

Досие

Вид на документа Дата на публикуване