Открита процедура по реда на гл.11 от ЗОП "Изпълнение на СМР за две обособени позиции"

773846 от 2017.02.27

Статус Прекратена
Решение АОР 773843
Обявление за поръчка АОП 773846
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
Документация
2017-02-28 16:40:00
Методика 2017-02-28 16:42:00
Приложение 7 - Договор ОП 1 2017-02-28 16:45:00
Приложение 7.1 - Договор ОП 2 2017-02-28 16:47:00
Приложение 1.3 - Техническа спецификация 2017-02-28 16:50:00
Приложение 1.1 и 1.2 2017-02-28 16:52:00
Приложение 6.1 2017-02-28 16:54:00
Приложение 6.2 2017-02-28 16:55:00
Стандартен образец -ЕЕДОП 2017-03-09 14:20:00
Отговор на запитване 1 2017-03-09 14:21:00
Отговор на запитване 2 2017-03-13 16:10:00
Решение за прекратяване 2017-03-20 14:10:00
Обявление за възложена поръчка 789916 2017-06-03 16:00:00
Уведомление 2017-06-09 16:00:00
Удължаване на срока 2017-06-12 14:40:00

Досие

Вид на документа Дата на публикуване