Публично състезание - Доставка на оборудване/обзавеждане на Национална художествена академия по проект „Нов учебен корпус на НХА в гр. София“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

775463 от 2017.03.07

Статус Избран изпълнител
Решение АОП №775462
Обявление за поръчка АОП №775463
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
1. Документация за участие 
 
2. Приложения
 
2017-03-07 16:30:20
 
2017-03-07 16:35:20
 
Заповед комисия 2017-04-24 15:22:00
Протокол №1 2017-04-24 15:25:00
Протокол №2 2017-05-26 10:45:00
Протокол №3 2017-06-23 12:50:00
Решение за избор на изпълнител № 0139-O 2017-07-10 13:35:00
Договор № 101 2017-08-23 15:40:00

Досие

Вид на документа Дата на публикуване