Решение за откриване на процедура по чл.79, ал.1 - доставка на гориво

779287 от 2017.03.27

 

Статус Открита - 
Решение АОР 779534

Обявление за възложена поръчка

АОР 779534
Обявление за прекратявяне на поръчка АОР 779534

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
Договор № 128
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Досие

Вид на документа Дата на публикуване