Открита процедура по реда на гл.11 от ЗОП "Изпълнение на СМР за две обособени позиции"

793418 от 2017.06.29

Открита процедура по реда на гл.11 от ЗОП "Изпълнение на СМР за две обособени позиции"

Статус Сключени договори
Решение АОР 793418
Обявление за поръчка АОП 793420
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
2017-06-29 16:40:00
Методика 2017-06-29 16:42:00
Приложение 7 - Договор ОП 1 2017-06-29 16:45:00
Приложение 7.1 - Договор ОП 2 2017-06-29 16:47:00
Приложение 1.3 - Техническа спецификация 2017-06-29 16:50:00
Образци документи 2017-06-29 16:52:00
Образец ЕЕДОП 2017-06-29 16:54:00
Техническа документация по дейности 2017-06-29 16:55:00
Отговор на запитване 1 2017-07-05 15:55:00
Приложение 6.1 2017-07-06 12:30:00
Приложение 6.2 2017-07-06 12:30:00
Отговор на запитване 2 2017-07-06 12:40:00
Отговори на запитвания 3  2017-07-14 16:10:00
Приложение 6.1  2017-07-14 16:11:00
Приложение 6.2 2017-07-14 16:11:50
Отговори на запитвания 4 2017-07-17 12:40:00
Отговор на запитване 5 2017-07-24 16:40:00
Обяснителна записка 2017-07-25 
Отговор на запитване 6 2017-07-28 16:00:00
Протокол №1 2017-08-15 15:50:00
Уведомително писмо изх.№1172 2017-08-25 16:30:00
Протокол №2 2017-08-31 11:45:00
Протокол №3 2017-08-31 11:50:00
Доклад комисия 2017-08-31 11:55:00
Решение №0157-О 2017-08-31 11:57:00
Договор по позиция 1 2017-12-06 12:30:00
Договор по позиция 2 2017-12-06 12:35:00

Досие

Вид на документа Дата на публикуване