Решение откриване на процедура по чл. 79, ал. 1 – доставка на гориво за отопление за нуждите на НХА

878505 от 2018.11.15

Статус Открита - 
Решение №0214 - О/14.11.2018
Обявление за възложена поръчка
Договор № 868  

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
 
 
   
   
   
   

Досие

Вид на документа Дата на публикуване