Отпечатване по офсетов способ и доставка на заглавията от програмата на НХА за финансиране на проекти по присъщата и НХТД

9041796 от 2015.05.15

Статус Изпълнен
Публична покана АОП №9041796
 

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
1. Указания за участие и формуляри 
 
Отговор на запитване N 0679
 
Отговор на запитване N 0696
 
Отговор на запитване № 0699
 
Мостри на издания
2015-05-15 14:32:20
 
 
2015-05-19 12:25:30
 
 
2015-05-20 15:45:40
 
 
2015-05-21 15:35:30
 
 
2015-05-22 08:45:40

Досие

Вид на документа Дата на публикуване
Протокол изх.№ 0768 2015-06-01 16:20:30
Заповед № 0107-О 2015-06-02 16:15:20
Договор № 020/06.2016 2015-06-08 10:10:20