ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗДАНИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОЛИГРАФИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПО ОФСЕТОВ ПЕЧАТЕН СПОСОБ

9053579 от 2016.06.13

Статус Изпълнява се
Обява АОП №9053579
 

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
1. Документация за участие 
 
2. Спецификация
 
3. Приложения
 
 
 
2016-06-13 10:30:20
 
 
2016-06-13 10:30:30
 
 
2016-06-13 10:31:40
 
2016-06-15 09:30:00
 
2016-06-15 12:10:00

Досие

Вид на документа Дата на публикуване
Протокол комисия 2016-07-04 16:50:00
Заповед № 0183-О 2016-07-27 16:30:00
Договор № 039/08.2016 2016-08-01 16:10:00