Доставка на нов автомобил при условията на оперативен лизинг за нуждите на НХА - Прекратена

9072206 от 2018.01.15

Статус Прекратена
Заповед № 001-О/10.01.2018
Обявление за поръчка АОП №9072206
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
 
2018-01-15 15:40:00
Заповед за прекратяване №0009-О 2018-01-17 14:00:00
   
   
   

Досие

Вид на документа Дата на публикуване