Доставка на нов автомобил при условията на финансов лизинг за нуждите на НХА

9072325 от 2018.02.06

Статус Прекратена
Заповед № 0010-О/18.01.2018
Обявление за поръчка АОП № 9072325
Продължаване на срока на обявата АОП № 9072615
Заповед за прекратяване - не са постъпили оферти №0021-О /06.02.2018

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
 
2018-01-19 11:30:00
   
   
   
   

Досие

Вид на документа Дата на публикуване