Доставка на нов автомобил при условия на финансов лизинг за нуждите на НХА

9072930 от 2018.02.22

Статус Избран изпълнител
Заповед № 0026-О/12.02.2018
Обявление за поръчка АОП № 9072930
   
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
 
2018-02-13 11:00:00
Прототокол 2018-02-27 14:00:00
Договор №010 2018-04-02 10:00:00
   
   

Досие

Вид на документа Дата на публикуване