Пряко договаряне – Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия

907524 от 2019.04.15

Статус Открита - 
Решение АОП № 0069
Покана за участие в процедура 0475/16.04.2019
Доклад на Комисията 0596/17.05.2019
Протокол на Комисията  
Решение за избор на изпълнител 0079-О/17.05.2019
Обявление за прекратяване на договор за ОП  
Обявление за възлагане  

Споразумение за прекратяване на договор от 31.05.2019 

http://nha.bg/uploads/ckeditor/TerminationAgreement.pdf

 
 
 

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване
1. Документация за участие 
 
2. Приложения
 
3. Проект на Договор
 
 
 
2019-18-04 12:00:20
 
 
2019-18-04 12:05:00