„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА “МАГАЗИЯ – 1- втори етаж” и обособяване на пространства за обучение на студентите от филиал на НХА, гр. Бургас”

9080692 от 2018.09.12

Статус Избор на изпълнител
Публична покана АОП №9080692
Заповед № 0176-О/ 01.10.2018
   

Пакет документи

Вид документ Дата на публикуване

1. Указания за участие и формуляри 

                    /изтегли тук/

2018-09-12 16:40:20

 

Досие

Вид на документа Дата на публикуване