Профил на купувача - 2014

1. Предварителни обявления

Тип Предмет Прогнозен срок
Няма намерени резултати

2. Публични покани по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
Няма намерени резултати

3. Открити процедури по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
593306 Извършване на физическа охрана в обекти собственост на Национална художествена академия 2014-03-20