Профил на купувача - 2016

1. Предварителни обявления

Тип Предмет Прогнозен срок
Няма намерени резултати

2. Публични покани по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
9053579 ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗДАНИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОЛИГРАФИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПО ОФСЕТОВ ПЕЧАТЕН СПОСОБ 2016-06-13

3. Открити процедури по ЗОП

ID на поканата в РОП (идентификационен номер) Предмет Дата на публикуване
743425 Публично състезание - Извършване на физическа охрана в обекти собственостна НХА 2016-08-04
724325 Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Национална художествена академия 2016-03-31