Дати на конкурсните изпити в о.к.с. „Магистър“ 2020

Приемните изпити за о.к.с. „Магистър“ – учебна 2020/2021 г. ще се проведат дистанционно.
 
В Националната художествена академия може да се кандидатства по две академични специалности за всеки факултет.
Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен „магистър“ се извършва чрез дистанционна фома на конкурсен изпит, който се състои в събеседване с комисия, назначена от Ректора на НХА и обсъждане на представеното от кандидата портфолио със собствени работи.
Обърнете внимание, че за магистърските програми в специалностите: „Изкуствознание“ – „Керамика“ – “Сценография” – „Текстил – изкуство и дизайн“ – „Дигитални изкуства“ – „Дизайн за детската среда“ при МА „Компютърни игри“ – „Мода“ са обявени допълнителни изисквания при подбора на кандидатите – вж. Правилник за за приемане на студенти в Националната художествена академия за образователно-квалификационната степен „магистър“ през учебната 2020/2021 година – Приложение №1
 
Кандидатите трябва да изпратят до 09 септември 2020 г., портфолиото си на кандидатстудентската електронната поща на специалността, за която кандидатстват.
Наименованието на кандидатстудентската електронната поща на специалността, платформата на която ще се проведе събеседването с изпитната комисия и входящият номер на кандидата, ще бъдат изпратени след успешното подаване на кандидатстудентските документи.
 
Всички файлове, подадени от кандидатите към предоставената кандидатстудентска поща на специалността да са в един имейл
 
Оценяването на кандидатстудентските изпити ще се проведе:
– за ФИИ 15 септември 2020 г.;
– за ФПИ 16 септември 2020 г. 

 

Сподели