Дати на конкурсните изпити в о.к.с. „Магистър“ 2022

Приемните изпити за о.к.с. „Магистър“ – учебна 2022/2023 г. ще се проведат присъствено.
 
В Националната художествена академия може да се кандидатства по две академични специалности за всеки факултет.
Приемането на студенти за образователно-квалификационната степен „магистър“ се извършва чрез  конкурсен изпит, който се състои в събеседване с комисия, назначена от Ректора на НХА и обсъждане на представеното от кандидата портфолио със собствени работи.
Обърнете внимание, че за магистърските програми в специалностите: „Изкуствознание“; „Керамика“; „Сценография“; „Текстил – изкуство и дизайн“; „Дигитални изкуства“; „Дизайн за детската среда“ при МА „Компютърни игри“; „Мода“ са обявени допълнителни изисквания при подбора на кандидатите – вижте Правилник за за приемане на студенти в Националната художествена академия за образователно-квалификационната степен „магистър“ през учебната 2022/2023 година – Приложение №1
 
 Оценяването на кандидатстудентските изпити ще се проведе:
– за ФИИ – 14 септември 2022 г.
– за ФПИ   16 септември 2022 г., а за спец."Моден дизайн " на 15 септември 2022 г. - 10,00 ч.

 

Сподели