Приемни изпити за о.к.с. Магистър 2021/2022

Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи. 

Приемните  изпити се провеждат по специалности както следва:
Кандидатите трябва да изпратят потфолиото си до 09 септември 2021 г.  на имейл на кандидатстудентската електронната поща на специалността, за която кандидатстват .
 
Наименованието на кандидатстудентската електронната поща на специалността и входящият номер на кандидата, ще бъдат изпратени след успешното подаване на кандидатстудентските документи.
 
За окс Магистър – изпитът е събеседване и разглеждане на изпратеното портфолио,  ще се състои за ФИИ -14.09.21 г. за ФПИ – 16.09.21 г. Подаването на документи е от 1-9 септември 2021 г.

 

 

 

Сподели