Дипломни защити

Зимен семестър – учебна 2019/2020
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС „магистър“ – редовна дипломна сесия, випуск 2019/2020
ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“  – поправителна дипломна сесия, випуск 2018/2019
31 януари – 8 февруари 2020 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели