Дипломни защити

Летен семестър – учебна 2019/2020
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС „бакалъвър“ – редовна дипломна сесия, випуск 2019/2020
ОКС  „магистър“  – поправителна дипломна сесия, випуск 2019/2020
25 юни – 2 юли 2020 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели