Дипломни защити

Летен семестър – учебна 2019/2020
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС  „магистър“  – редовна дипломна сесия, випуск 2020/2021
ОКС „бакалъвър“ – поправителна  дипломна сесия, випуск 2020/2021
 
22 – 31 март 2021 г. 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели