Дипломни защити

Дипломни защити – 30 януари – 9 февруари 2024 г.
Редовна януарска сесия за ОКС „Магистър“, випуск 2023/2024 
Поправителна сесия за ОКС „Бакалавър“, випуск 2022/2023
 
Факултет за изящни изкуства
 
Факултет за приложни изкуства
 
Филиал Бургас

Сподели