Дипломни защити

Зимен семестър – учебна 2021/2022
 
ГРАФИК НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ
ОКС „магистър“– редовна дипломна сесия, випуск 2021/2022
ОКС „бакалъвър“ – поправителна  дипломна сесия, випуск 2020/2021
 
Априлска дипломна сесия - Факултет за изящни изкуства
 
Априлска дипломна сесия - Факултет за приложни изкуства
 
 
3 – 12 февруари 2022 г.
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сподели