Ежегодни Фулбрайтови открити лекции

Комисия „Фулбрайт“ представя 
Ежегодни Фулбрайтови открити лекции
30 октомври от 16:00 ч. 
Американски кът на Столична библиотека, пл. Славейков №4.
 
Този формат дава възможност на учени и професионалисти да представят проектите, върху които са работили в САЩ, в достъпна форма, така че резултатът от наученото да достигне до по-широка аудитория. Тази година водещи български учени и изследователи в области като: молекулярна биология, космическо предприемачество, културна и литературна теория, екология, икономика, езикознание, журналистика и право ще представят в популярна форма своите научни достижения и опита от участието в програмата.
 
 

Файлове за изтегляне

Сподели