Изложба, посветена на 75-годишния юбилей на специалност „Плакат и визуална комуникация“

Изложбата се удължава до 11 юни 2023 г.
 
10.05.2023 – 11.06.2023
Откриване: 10 май 2023 г., 18:00 часа
 
Изложбата съдържа работи на студенти от бакалавърска и магистърска степен на обучението в специалността, като представя както плакати, така и творби в областта на визуалната комуникация, визуалната фантазия, шрифта и калиграфията. Подбраните изображения са дело на студенти от последните пет години в посочените сегменти от тяхното образование. 
Експозицията има за цел да представи многообразието на задачите и постигнатите спрямо тях резултати, което, от своя страна, дава възможност да се определи и степента на развитие на студентите в полето на плаката, графичния дизайн и визуалната комуникация. Заедно с това изложбата отразява и съвременните тенденции в областта на взаимните връзки между творческите търсения на младите художници и съвременното общество като цяло.
Допълнително към експозицията с печатни материали, се експонира и интерактивна част (проектирана на мултимедия), представяща резултатите на студентите в областта на екранната графика и уебдизайна, както и поредица изображения, представяща различни събития от дейността на катедрата.
 

Галерия

Сподели