Кампания за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност

От 3 до 13 ноември 2023 г. (включително) Националната художествена академия обявява кампания за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност за зимен семестър на учебната 2023/2024 година. 
 
За тази стипендия могат да кандидатстват студентите в редовна форма на обучение в НХА – ОКС „Бакалавър“ (от 2. до 4. курс) и ОКС „Магистър“. НХА определя до 20 бр. стипендии в размер на 170 лв./месец. Стипендиите се изплащат за 5 месеца.
 
За стипендия за Значими постижения могат да кандидатстват студентите, които са:
– удостоени с награди от международни, национални и други конкурси в периода от 1 май 2023 г. до 31 октомври 2023 г. (включително; за ОКС „Магистър“ 1 курс – без периода, в който нямат студентски права);
– участвали в престижни художествени форуми (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други) в периода от 1 май 2023 г. до 31 октомври 2023 г. (включително; за ОКС „Магистър“ 1 курс – без периода, в който нямат студентски права).
 
КАНДИДАТСТВАНЕ
 
За кандидатстване е необходимо студентите:
1. Да регистрират в личния си профил в https://ams.nha.bg/ в раздел „Молби за отпускане на стипендии“ молба за категория „Значими постижения“, да я разпечатат и подпишат – Приложение 1. След което да я СКАНИРАТ и запишат в JPEG-формат и изпратят заедно с останалата документация описана по-долу на следната на ел.поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: ТРИТЕ ИМЕНА И ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР. 
2. Да изтеглят Приложение 2, качено на сайта на НХА най-отдолу в обявата, да го попълнят, разпечатат и подпишат. След което да го СКАНИРАТ и запишат в JPEG-формат. Пояснение за попълване на Приложение 2:
2.1 Ако студентът има международни, национални и други награди и/или участия в престижни художествени форуми с международно, национално и регионално значение (изложби, симпозиуми, конференции, уъркшоп и други), трябва:
2.1.1 Да набави СКАНИРАНИ в JPEG-формат файлове на документи, удостоверяващи наградата (грамоти/сертификати), снимки на награденото произведение, снимки от награждаването, статии в медии (ако има такива).
2.1.2 Да набави СКАНИРАНИ в JPEG-формат файлове на сертификати/служебни бележки за участие, снимки на класираното произведение и/или снимки от даденото събитие, кратко текстово описание от сайта на организацията или статии в медии (ако има такива)
2.2 Ако студентът има участие в теоретични форуми трябва да набави СКАНИРАНИ в JPEG-формат файлове на докладите и препоръка* от ръководител катедра с подпис. (*Препоръката от ръководител катедра се отнася само и единствено при участие в теоретични форуми, конкурси или изложби, организирани от НХА или с участието на НХА!)
3. Да попълни полето IBAN от сметката си, открита в банка и да прибави към документите за изпращане документ удостоверяващ титуляра на сметката (ДЕТАЙЛ БАНКОВА СМЕТКА) СКАНИРАН в JPEG-формат.
4. Всички магистри I курс (след бакалавърска степен), които желаят да кандидатстват за стипендия за Значими постижения, трябва да изтеглят Приложение 3, качено най-отдолу в обявата, да го разпечата, попълни и подпише, след което да го СКАНИРА и запишат в JPEG-формат.  

NB! Всички документи трябва да бъдат СКАНИРАНИ в JPEG-формат. Снимани с телефон и/или архивирани (в .zip/.exe и т.н. формати) файлове не се приемат. Линкове към видеа – не се приемат – при медийни участия се прилагат визуални доказателства – screenshot в JPEG-формат. Комисията разглежда единствено и само файлове в JPEG формат! При неспазване на изискването, кандидатурите не подлежат на разглеждане от комисията.

ВАЖНО!!!
1. Проекти, участвали в предишната кампания за стипендии за Значими постижения нямат право да участват отново. (Същите студенти могат да участват за стипендия, но с други проекти в указания период);
2. Цялата набавена документация (всички събрани файлове) трябва да се изпрати на следната ел. поща: st_znachimi_postijenia@nha.bg със заглавие: ТРИ ИМЕНА И ФАК.№;
3. Документи, които не отговарят на условията, няма да бъдат разглеждани.
 
ВНИМАНИЕ! Кандидатстването за държавна стипендия за „Значими постижения“ НЕ означава задължително класиране!
 
КЛАСИРАНЕ
 
Класирането ще се извърши от комисия, назначена със заповед на ректора на НХА и ще се публикува на сайта на НХА, раздел „Кампания за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художественотворческата дейност”. 
 
За въпроси, възникнали след внимателното прочитане на обявата:
Андриана Коцева, експерт „Стипендии и общежития“,
e-mail: a.kotseva@nha.bg, GSM: 0878 315 437.
 
При проблеми с попълването на електронните формуляри в https://ams.nha.bg/:
Владимир Караиванов, експерт „Информационни технологии“
e-mail: vlkaraivanov@nha.bg, GSM: 0888 344 278.
 
Съгласувано със Студентски съвет

 

 

Файлове за изтегляне

Сподели